Biuro Nieruchomości Centrum ... Twój wymarzony dom, mieszkanie, działka ...
Interaktywna mapa Elbląga:
Nieruchomości CENTRUM
ul. Giermków 4/2, Elbląg
biuro@centrum.elblag.pl
www.centrum.elblag.pl
tel: 55 236 23 10
kom: 603 678 559

godziny otwarcia biura:
pon-pt: 8.30 - 16
inne terminy - do uzgodn.
Jesteśmy członkiem:
 
  Aktualności.

 

Jak zweryfikować pośrednika?

Zanim powierzymy obcej osobie swoją często życiową transakcję, obok kwestii wysokości prowizji, istnieje szereg bardzo ważnych spraw, o które powinniśmy spytać pośrednika.


Pytaj o posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu

W trakcie przeprowadzonej w drugiej połowie 2006 roku Inspekcji Handlowej ze 118 pośredników aż 13 skontrolowanych (co dziesiąty) nie było ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej. Gdyby któryś z nich w złej wierze naraził klienta na straty materialne, nie byłoby z czego zasądzić odszkodowania.

Umowa pośrednictwa 

Każda umowa pośrednictwa powinna koniecznie być w formie pisemnej oraz jasno wskazywać na jaki czas jest zawierana, jakie są obowiązki umowne i jakie jest wynagrodzenie pośrednika. Zwykle wynagrodzenie określane jest procentowo, w zale
żności od wartości nieruchomości. Jeśli na regionalnym rynku dużo się dzieje, a większość umów zawierana jest na wyłączność, to może się zdarzyć, iż pośrednik tak ukształtuje relację z klientami, że obowiązek zapłaty prowizji będzie miał tylko sprzedający. Dane osobwe pośrednika powinno się zweryfikować z okazanym dokumentem tożsamości. Zawsze możemy sprawdzić w ewidencji działalności gospodarczej, czy Krajowym rejestrze sądowym czy podawane dane jak np NIP, REGON, adresu siedziby itp  są autentyczne. W przypadku zawierania umowy poza lokalem przedsiębiorcy, często trudno jest sprawdzić autentyczność niektórych dokumentów, np. czy podany numer licencji PFRN jest autentyczny. Warto zatem jeszcze przed spotkaniem zweryfikować część tych danych (w przypadku wspomnianej licencji PFRN - na na oficjalnej witrynie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości). Jak w przypadku każdej umowy należy ją uważnie czytać i przeanalizować bez pośpiechu. Warto pamiętać że strony mogą wspólnie zmieniać treść paragrafów i negocjować jej warunki. W tym miejscu chcielibyśmy zachęcić wszystkich potencjalnych Klientów biura nieruchomości CENTRUM, aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do znaczenia poszczególnych zapisów umowy bez wahania prosiły o wyjaśnienia pracowników naszego biura. Jest to Państwa prawo a nasz obowiązek.


Posiadanie licencji i uczestnictwo w szkoleniach zawodowych 

Zarówno regionalne stowarzyszenia pośredników jak i niezależne organizacje i instytucje organizują liczne szkolenia i seminaria podnoszące kwalifikacje pośredników. W świetle częstych zmian w polskim prawie znajomość aktualnych przepisów jest bardzo ważna.

Natomiast posiadane licencje (zarówno te nabyte w przeszłości na warunkach ustawy z 1997r. o gospodarce nieruchomościami jak i nowe, dobrowolne licencje nabywane w drodze zdanych egzaminów PFRN) świadczą, że firma poważnie i profesjonalnie traktuje wykonywaną działalność. 

Dla Państwa informacji - pracownicy naszego biura posiadają licencje zawodowe pośrednika w obrocie nieruchomościami wydanymi przez Polską Federacje Rynku Nieruchomości (licencja nr 21957 oraz 16953). Aby uzyskać przedmiotową licencję należy przejść cykl szkoleń a następnie zdać egzamin potwierdzający nabytą wiedzę z zakresu obrotu nieruchomościami. 

Wykaz licencjonowanych pośredników wraz z numerami licencji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości -> Rejestr Pośdredników w Obrocie Nieruchomościami. 

 
Staż firmy i jej reputacja


Jakkolwiek wa
żnym kryterium jest posiadanie licencji i certyfikatów poświadczajacych posiadanie kompetencji to najistotniejszym  kryterium oceny rzetelności i wiarygodności danej agencji jest w gruncie rzeczy ocena jej dotychczasowych osiągnięć, liczba przeprowadzonych transakcji kupna-sprzedaży, liczba zatrudnianych pracowników oraz staż przedsiebiorstwa. Wieloletnie doświadczenie w branży, szerokie grono klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz setki skutecznie sfinalizowanych transakcji to najlepsza gwarancja dla Klienta, że powierza swój dorobek życia w zaufane ręce. Jest to szczególnie ważne w ostatnim okresie kiedy zakładanych jest (często "na próbę") wiele nowych, jednosobowych firm przystępujących do czynności pośrednictwa bez jakiegokolwiek doświadczenia praktycznego.

Na koniec warto pamiętać że przedsiębiorcy, którzy działają na lokalnym rynku nieruchomości od wielu lat i których marka jest już dobrze ropoznawana po prostu nie mogą sobie pozwolić na niezadowolonych Klientów i utratę reputacji.  


Pytaj o przynależność do organizacji, stowarzyszenia pośredników

Przynależność do organizacji zawodowej nie jest obowiązkowa, ale ten, kto decyduje się na taką współpracę, udowadnia że chce działać w grupie i nie boi się poddać weryfikacji ze strony środowiska. Członkowstwo w organizacji wymusza na zrzeszonym biurze przestrzeganie pewnych procedur i regulaminów, które lepiej chronią interesy klientów. Organizacje zawodowe regularnie organizują dla swoich członków różnego typu szkolenia, seminaria, konferencje. Działanie w grupie to także wymiana idei, szybsze reagowanie na zmiany w prawie i zmieniające się trendy na rynku, szybsze wdrażanie nowych standardów obsługi klienta i nowych narzędzi i wreszcie możliwość wpływania na przyszły kształt rynku nieruchomości. Przynależność do organizacji jest też istotna w przypadku, kiedy dochodzi do sporów między klientami a pośrednikiem. Stowarzyszenie jest bowiem w stanie wyciągnąć konsekwencje w stosunku do niewłaściwie działającego pośrednika, o ile, należy do organizacji zawodowej. Z punktu widzenia klienta bardzo dużą rolę odgrywa wymiana ofert między członkami danej organizacji. Te właśnie „otwarcie” się na wymianę ofert z pozostałymi biurami (a nie chowanie swoich ofert „do szuflady” w nadziei na znalezienie samemu obu stron transakcji) stanowi przełom w szybkości finalizowania transakcji i tym samym jakości obsługi klienta.
W Polsce istnieje szereg organizacji związanych z rynkiem nieruchomości o zróżnicowanym zasięgu działania. Najważniejszą o charaktrze ogólnopolskim jest Polska Federacja Rynku Nieruchomości, która m.in. organizuje kursy przygotowawcze do pełnienia zawodu oraz przeprowadza egzaminy uprawniające do posługiwania się licencją pośrednika w obrocie nieruchomosciami PFRN. Na poziomie regionalnym funkcjonują stowarzyszenia, np. Wielkopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej, Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami czy Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.
Na szczeblu lokalnym istnieją mniejsze organizacje, czego przykładem jest Elbląska Korporacja Nieruchomości, która jest jedyną tego typu organizacją na terenie Elbląga i okolic. EKN zrzesza największe i najstarsze biura nieruchomości w Elblągu a zrzeszone biura zdecydowały się wymieniać między sobą wszystkie oferty na wyłączność.


Pewnym wskaźnikiem jakości usług jest też przyjęcie przez agencję Karty Praw Klienta

Karta Praw Klienta została przygotowana i wprowadzona w listopadzie 2006 przez Polską Federacją Rynku Nieruchomości. Zapisy karty dobrze oceniła inspekcja handlowa.


Pytaj o udział
w ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym programie wymiany ofert

Idea wymiany ofert wyrosła z potrzeby usprawnienia procesu finalizacji transakcji zleconych biurom na zasadzie wyłączności. Wymiana ofert odbywa się w ramach sieci profesjonalnych biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które współpracują ze sobą przy sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości. Przykładem takiej wymiany są regionalne systemy wymiany ofert, np system MLS czy BiuroWin. Współpraca odbywa się na ściśle określonych zasadach opracowanych przez daną organizację pośredników, które narzucają uczestniczącym pośrednikom większy rygor działania jednocześnie dając zaawansowane narzędzia umożliwiające szybsze zawarcie transakcji oraz dostęp do dodatkowych informacji o rynku normalnie niedostępnych dla pośredników. 
Na obszarze Elbląga i okolic obecnie jedyną tego typu inicjatywą wykazały się biura zrzeszone w Elbląskiej Korporacji Nieruchomości, które zdecydowały się na wymianę między sobą WSZYSTKICH ofert zleconych na wyłączność.


Faktura po finalizacji transakcji

Pośrednik po zakończeniu czynności pośrednictwa, po osiągnięciu skutku do którego zobowiązał się w umowie o pośrednictwo, jest zobowiązany wystawić fakturę za usługę pośrednictwa; rezygnacja przez zamawiającego z otrzymania faktury powoduje brak odpowiedzialności cywilnej ze strony pośrednika. Zamawiający we własnym interesie powinien zatem żądać wydania faktury, a pośrednik który godzi się na sugestie nie wystawiania rachunku łamie prawo pozbawiając równocześnie zmawiającego ochrony prawnej.


Pracuj z najlepszymi. Kiedy chodzi o transakcje nieruchomości, każdy błąd może słono kosztować!
 

 

Wstecz


 

 

 

Polecane oferty
Dom bliźniak na Sprzedaż Elbląg, ul. Moniuszki
Powierzchnia: 98.78 m2
Cena: 799 000 PLN
Mieszkanie na Sprzedaż Elbląg, ul. Trybunalska
Powierzchnia: 40 m2
Cena: 259 000 PLN
Mieszkanie na Sprzedaż Elbląg, ul. 12-go Lutego
Powierzchnia: 71.2 m2
Cena: 390 000 PLN
Jesteś gościem: 20166776
Dom mieszkanie Elbląg
 ::  Copyright © 2015 Biuro posrednictwa nieruchomosci  
CENTRUM
, Elbląg  :: 
Strony partnerskie
  :: Wykonanie   MBS Systems, Powered by: GaleoGrupa.pl
  ::