CENTRUM...Twój partner w nieruchomościach
Interaktywna mapa Elbląga:
Nieruchomości CENTRUM
ul. Giermków 4/2, Elbląg
biuro@centrum.elblag.pl
www.centrum.elblag.pl
tel: 55 236 23 10
kom: 603 678 559

godziny otwarcia biura:
pon-pt: 8.30 - 16
inne terminy - do uzgodn.
Jesteśmy członkiem:
 
  Porady.

 

Podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości.
(02.11.2009)

Z dniem 1 stycznia 2009 roku w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uległ zmianie sposób opodatkowania zbywanych nieruchomości oraz ograniczonych praw rzeczowych. Tym, co obecnie decyduje o wysokości podatku i sposobie jego rozliczenia jest data nabycia sprzedawanej nieruchomości (mieszkania, domu lub jego części, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Kluczowymi datami są 31 grudnia 2006r., 1 stycznia 2007r., – 31 grudnia 2008 r., oraz 1 styczeń 2009 roku.

Nieruchomości nabyte do dnia 31 grudnia 2006r.

Osoby zainteresowane zbyciem nieruchomości nabytych do końca 2006 roku, zapłacą podatek w wysokości 10% od przychodu, czyli od pełnej kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości. Ważne jest, aby w terminie 14 dni od dnia podpisania aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości, złożyć w urzędzie skarbowych, właściwym dla miejsca zamieszkania zbywcy, stosowaną deklaracje podatkową PIT 23. Ustawodawca przewidział ulgę podatkową, gdy sprzedający przeznaczy pełną kwotę na „inne cele mieszkaniowe”. Aby z niej skorzystać sprzedający zobowiązany jest udać do urzędu skarbowego w celu złożenia deklaracji o przeznaczeniu środków ze sprzedaży nieruchomości na inne cele mieszkaniowe. Ma na to 2 lata kalendarzowe od momentu zbycia. W myśl ustawy innymi celami mieszkaniowymi są:

  • kupno mieszkania, domu, bądź udziału w nieruchomości;

  • budowa, rozbudowa, remont, modernizacja budynku mieszkalnego lub jego części;

  • adaptacja budynku na cele mieszkaniowe;

  • zakup działki z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego;

  • środki przeznaczone na spłatę kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami.

Inną przewidzianą ulgą jest zwolnienie z opodatkowania, nieruchomości otrzymanej w drodze spadku lub darowizny przed 1 stycznia 2007 roku. Tak nabyta nieruchomość jest wolna od podatku.

PRZYKŁAD:
Jan Kowalski nabył mieszkanie za 150.000 złotych. Po roku sprzedał ją za 170.000 złotych. Od sprzedaży zapłaci podatek dochodowy 10% od 170.000 złotych, w wysokości 1.700 złotych.

Nieruchomości nabyte między 1 stycznia 2007r., a 31 grudnia 2008r.

Zbywając mieszkanie, dom zakupione w 2007 roku , zapłacimy 19% podatek od dochodu, który stanowi różnicę między ceną zbycia, faktycznie poniesionymi kosztami nabycia. Do kosztów nabycia zaliczamy: środki przeznaczone na zakup nieruchomości; opłaty notarialne, koszt przeprowadzonych remontów, odpisy amortyzacyjne.

W związku z dokonaną sprzedażą należy złożyć w urzędzie skarbowym, deklarację PIT 23. Termin na złożenie deklaracji mija 30 kwietnia roku następnego i można ją złożyć wraz z rocznym zeznaniem podatkowym. Można uniknąć płacenia podatku dla fiskusa, jeśli było się zameldowanym w sprzedawanej nieruchomości przez okres, co najmniej 12 miesięcy przed jej zbyciem. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od dnia sprzedaży nieruchomości oświadczenia, że spełniamy warunki, aby skorzystać z ulgi podatkowej.
 
PRZYKŁAD:
Jan Kowalski nabył działkę za 100.000 złotych. Po roku sprzedał ją za 150.000 złotych. Zapłacił 5.000 złotych różnych kosztów sprzedaży. Podstawa opodatkowania wyniesie 150.000 zł - 5.000 zł - 100.000 zł = 45.000 złotych.
Od sprzedaży zapłaci podatek dochodowy 19% od 45.000 złotych, czyli 8.550 złotych.

Nieruchomości nabyte od stycznia 2009r.

Począwszy od stycznia 2009 roku, wysokość podatku nie uległa zmianie i wynosi 19% naliczanego od dochodu ze sprzedaży nieruchomości. W związku ze zniesieniem w roku bieżącym obowiązku meldunkowego, wycofana została obowiązująca w 2007 i 2008 roku ulga meldunkowa. W miejsce wspomnianej ulgi powróciło zwolnienie wedle, którego uzyskane ze sprzedaży mieszkania bądź domu środki finansowe, należy przeznaczyć „inne cele mieszkaniowe”. W innym wypadku będziemy zobowiązani uiścić podatek na rzecz urzędu skarbowego. Na wydanie uzyskanych środków mamy dwa lata podatkowe. Przy tej okazji poszerzono definicję „innych celów mieszkaniowych”. W myśl nowelizacji, do wcześniej wymienionych, celów zaliczono zakup nieruchomości na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Wydatkiem na cel mieszkaniowy nie jest natomiast zakup nieruchomości rekreacyjnej, co do tej pory nie było jasno określone.

W dalszym ciągu, obowiązuje zasad wedle, której sprzedaż nieruchomości jest nieopodatkowana, gdy nastąpi, po upływie lat pięciu, licząc do końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zakupu.

 

 

Wstecz


 

 

Polecane oferty
Dom na Sprzedaż Zduny, ul. Zduny
Powierzchnia: 45.13 m2
Cena: 119 000 PLN
Mieszkanie na Sprzedaż Elbląg, ul. 12-go Lutego
Powierzchnia: 71.2 m2
Cena: 390 000 PLN
Jesteś gościem: 19777114
Dom mieszkanie Elbląg
 ::  Copyright © 2015 Biuro posrednictwa nieruchomosci  
CENTRUM
, Elbląg  :: 
Strony partnerskie
  :: Wykonanie   MBS Systems, Powered by: GaleoGrupa.pl
  ::