CENTRUM...Twój partner w nieruchomościach
Interaktywna mapa Elbląga:
Nieruchomości CENTRUM
ul. Giermków 4/2 Elbląg 82-300
biuro@centrum.elblag.pl
www.centrum.elblag.pl
tel: 55 236 23 10
kom: 603 678 559

godziny otwarcia biura:
pon-pt: 8.30 - 16
inne terminy - do uzgodn.
Jesteśmy członkiem:
 
  Porady.

 

Książeczki Mieszkaniowe.
(25.01.2010)

W latach 70-tych bank PKO BP wprowadził na rynek pierwsze książeczki mieszkaniowe, wówczas były najpopularniejszym sposobem gromadzenia oszczędności, co więcej były nadzieją dla wielu marzących o własnym ”M”. Po denominacji zgromadzone środki uległy znaczącemu uszczupleniu, stąd też znaczna część właścicieli nie zdecydowała się na likwidację książeczek w nadziei na pomnożenie skromnych środków. Według różnych źródeł, obecnie blisko 1,5 mln Polaków, w dalszym ciągu posiada książeczkę mieszkaniową. Poniżej przybliżamy, co zrobić, aby wykorzystać mizernie odkładane pieniądze.

Sprawdź, wielkość zgromadzonych środków.

Jeżeli przyszedł czas, że chcesz wykorzystać środki zgromadzone na książeczce, zwróć się do banku z zapytaniem na jak wysoką premię gwarancyjną możesz liczyć. W tym celu należy złożyć wniosek w jednym z oddziałów banku PKO BP. Bank, bez pobierania dodatkowych opłat, wystawi stosowne zaświadczenie. Za każdą kolejną taką czynność, bank pobierze prowizję w kwocie 25 złotych. W razie likwidacji książeczki mieszkaniowej, opłata za wypłacenie premii wyniesie 30 złotych.

Kto może się ubiegać o premię gwarancyjną?

Prawo do premii gwarancyjnej przysługuje właścicielowi książeczki mieszkaniowej, wystawionej przed 23 października 1990 r. Warunkiem jej otrzymania jest złożenie w oddziale banku PKO BP, wniosku o zamknięcie książeczki w związku z następującymi czynnościami:

1) nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
2) nabycia, w drodze zakupu lub zamiany, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem nabycia tego prawa w części ułamkowej;
3) nabycia, w drodze zakupu lub zamiany, własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, lub domu jednorodzinnego, z wyjątkiem nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych;
4) przystąpienia do użytkowania wybudowanego domu;
5) uzyskania własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w związku z wykonaniem umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego, bądź w związku z budową budynku wielorodzinnego na gruncie stanowiącym własność właściciela książeczki mieszkaniowej;
6) uzyskania odrębnej własności lokalu mieszkalnego powstałego w drodze przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego, bądź pomieszczeń niemieszkalnych;
7) uzyskania własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, wybudowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia na jej członków własności domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym;
8) wpłacenia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3% wartości odtworzeniowej lokalu, którego budowa była finansowana przy udziale kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego;
9) całkowitej spłaty zadłużenia obciążającego lokal właściciela książeczki mieszkaniowej powstałego w związku z kredytem;
10) remontu polegającym na wymianie okien lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, którego właścicielem jest właściciel książeczki mieszkaniowej lub, do którego przysługuje właścicielowi książeczki mieszkaniowej spółdzielcze prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego;
11) dokonania przez właściciela książeczki mieszkaniowej wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej kwoty należnej za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki, pod warunkiem, że kwota wydatków wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej poniesionych w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki na remont części wspólnych budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny, z tytułu posiadania, którego powstał obowiązek świadczeń na fundusz remontowy – w części odpowiadającej udziałowi właściciela książeczki w kosztach remontów nieruchomości wspólnej, ustalonego uchwałą wspólnoty mieszkaniowej lub uprawnionego organu spółdzielni mieszkaniowej – jest, co najmniej równa tej wpłacie.

Co należy zrobić, aby skorzystać z premii?

Warunkiem uzyskania premii jest likwidacja książeczki mieszkaniowej w terminie 90 dni od dokonania jednej z wyżej wymienionych czynności. W tym celu swoje kroki należy skierować do banku PKO BP, jako jedyny w Polsce zajmuje się obsługą książeczek mieszkaniowych i złożyć stosowany wniosek oraz w zależności od rodzaju inwestycji następujące dokumenty:

1. książeczkę mieszkaniową;
2. dokument potwierdzający spełnienie warunków niezbędnych do uzyskania premii np.:
· akt notarialny nabycia mieszkania;
· umowę o lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
· decyzję o dopuszczeniu domu do użytkowania;
· fakturę VAT za wymienione okna;
· protokół sprawdzenia odbiorczego i faktura za usługę w przypadku wymiany instalacji gazowej lub elektrycznej.
· oświadczenie inwestora o poniesieniu określonych kosztów;
· umowy kredytowej za bankiem.

Na wniosek uprawnionej osoby, przed nabyciem prawa do nieruchomości tudzież ukończeniem remontu bądź budowy mieszkania, domu, premia gwarancyjna może być wypłacona:

A. Posiadaczowi książeczki, gdy:
a) zaawansowanie budowy własnego domu, osiągnęło co najmniej 20% jego wartości kosztorysowej,
b) zaawansowanie przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub pomieszczeń niemieszkalnych, prowadzących do ustanowienia odrębnego prawa własności lokalu mieszkalnego, wynoszą co najmniej 50% jej wartości kosztorysowej;
B. Inwestorowi (deweloperowi, spółdzielni), gdy:
a) wniesiono co najmniej 50% wymaganego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego,
b) wpłacono co najmniej 50% wartości kosztorysowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
c) wniesienia co najmniej 50% kwoty partycypacji w TBS.

W przypadku przeprowadzenia remontu, (pkt. 10) oraz wpłaty na fundusz remontowy (pkt. 11) uprawnienie o wypłatę premii gwarancyjnej nie nabywa się od razu. Termin ten zależy od daty wystawienia książeczki z zgodnie przyjętym harmonogramem:
· od dnia 1 kwietnia 2009 r. dla książeczek wystawionych do roku 1968;
· od dnia 1 stycznia 2010 r. dla książeczek wystawionych w latach 1969- 72;
· od dnia 1 stycznia 2011 r. dla książeczek wystawionych w latach 1973- 75;
· od dnia 1 stycznia 2012 r. dla książeczek wystawionych w latach 1976- 79;
· od dnia 1 stycznia 2013 r. dla książeczek wystawionych w latach 1980- 85;
· od dnia 1 stycznia 2014 r. dla książeczek wystawionych w 1986r.;
· od dnia 1 stycznia 2015 r. dla książeczek wystawionych w 1987r.;
· od dnia 1 stycznia 2016 r. dla książeczek wystawionych w 1988 r.;
· od dnia 1 stycznia 2017 r. dla książeczek wystawionych w latach 1989-90.

Wysokość premii.

Premia jest państwowym dodatkiem do zgromadzonych środków na książeczce mieszkaniowej. Wielkość premii wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych i uzależniona jest min. od długości okresu oszczędzania, sumy zgromadzonych pieniędzy, wysokości oprocentowania wkładu. Podstawą otrzymania premii, jest złożenie wniosku o likwidację książeczki w nieprzekraczalnym terminie 90 dni, od zaistnienia inwestycji np. zakupu mieszkania. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu, należną premię będzie można wykorzystać przy sfinansowaniu następnego celu mieszkaniowego. Z inwestycją nie musimy się spieszyć, ustawodawca nie zastrzegł terminu, po upływie, którego utracimy prawo do premii.

Cesja praw do książeczki.

W przypadku odstąpienia od zakupu mieszkania, budowy domu bądź remontu, można dokonać cesji na rzecz osoby bliskiej. Wystarczy zwrócić się do banku wnioskiem o przepisane książeczki. Do wniosku należy załączyć pisemne oświadczenie dotychczasowego właściciela książeczki o przekazanie praw do wkładu na rzecz bliskiej osoby. Do grona osób uprawnionych zalicza się:
· małżonka oraz ex-małżonka;
· rodziców;
· dzieci;
· dziadków;
· wnuków;
· rodzeństwo rodzone i przyrodnie;
· macochę, ojczyma, pasierba.

Za przeprowadzenie przelewu cesji praw do książeczki mieszkaniowej bank pobieżne prowizję w wysokości 70 złotych.   

 

Wstecz


 

 

Polecane oferty
Mieszkanie na Sprzedaż Elbląg, ul. Jaśminowa
Powierzchnia: 60 m2
Cena: 299 000 PLN
Jesteś gościem: 13418892
Dom mieszkanie Elbląg
 ::  Copyright © 2015 Biuro posrednictwa nieruchomosci  
CENTRUM
, Elbląg  :: 
Strony partnerskie
  :: Wykonanie   MBS Systems, Powered by: GaleoGrupa.pl
  ::